بتن مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC)کاربرد ویژه ای در تولید قطعات نما دارد. به گونه ای که امکان تولید قطعات با ابعاد بزرگ و ضخامت کم را فراهم می نماید. از دیدگاه ساخت وساز صنعتی، دیوارهای پیرامونی ونماهای اجرا شده به روش های معمول وبا استفاده از مصالح  و روش ها اجرایی سنتی نه تنها پاسخگویی حجم بالای ااجرای سازه های بلند مرتبه و پیچیده نیم باشد، بلکه از نظر اقتصادی و ایمنی نیز توجه پذیر نیست لذا ااقبال عمومی بهاستفاده از مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی اجتناب پذیر است از این رو کارخانه سنگ خارا به عنوان مبتکرترین کارخانه مجهز به خط تولید بتن مسلح شده با الیاف شیشه در ایران، با فراهم نمودن تکنولوژی روز دنیا گام در این مسیر گذاشته و امیدوار است به پشتوانه سابقه درخشان خود بتواند علاوه بر نیاز داخلی، نیاز کشورهای منطقه را نیز تامین نماید.

پاره ای از مزایای استفاده از قطعات GFRC به شرح زیر می باشد:

  • استحکام و دوام دراز مدت در برابر شرایط محیطی، باد و زلزله
  • امکان تولید قطعات با ابعاد بزرگ و ضخامت کم
  • امکان تولید در رگ ها و طرح های منحنی، پیچیده، متنوع وظریف
  • امکان استفاده از مزایای صنعت پیش ساختگی و افزایش سرعت اجرا
  • امکان تعمیر و بازسازی بخشی از قطعه بدون آسیب رسیدن به سایر قسمت ها
  • کاهش وزن نسبت به سایر مصالح مشابه
  • عایق صوتی و حرارتی
  • خصوصیات خاص معماری و قابلیت تولید در هر ابعاد و شکل
  • قابلیت رنگ پذیری GFRC و قابلیت تولید در رنگ های متنوع
  • ضربه پذیری بالا

مقاومت بالا در برابر آتش سوزی

جدول ۱- مشخصات فیزیکی و مکانیکی عمومی GFRC

خصوصیتمقدار
چگالی ۲۲۰۰- ۱۹۰۰
مقاومت در برابر ضربه ۲۵-۱۰
مقاومت فشاری ۵۸۰- ۵۰۰
مقاومت خمشی 
تنش تسلیم (LOP) ۱۱۰- ۷۰
مقاومت نهایی (MOR)  ۲۸۰- ۱۷۰
مدول الاستیسیته   ۲۰۰- ۱۱۰
مقاومت کششی 
تنش تسلیم ( ) ۷۰-۵۰
مقاومت نهایی ۱۱۰-۷۰
کرنش شکست(%) ۲/۱- ۶/۰
مقاومت برشی 
بین لایه ای ۶۰-۳۰
داخل صفحه ۱۱۰-۷۰
ضریب انبساط حرارتی   ۱۲-۱۰
ضریب تبادل حرارتی ۱۶-۷
جذب آب 
مستغرق در آب(%) ۱۲-۱۰
سطح قطعات نما(%) ۳/۰