آرشیو برچسب ها : بتن اکسپوز

  گروه تولید بناهای پیش ساخته بتنی سنگ خارا بتن سبک عایق مسلح شده با الیاف شیشه (اکسپوز) مشخصات فنی پانل های اکسپوز بتن سبک مسلح شده با الیاف شیشه کاربرد ویژه ای در تولید قطعات نما دارد. به گونه ای که امکان تولید قطعات با ابعاد بزرگ و ضخامت کم را فراهم می نماید. […]

گروه تولید بناهای پیش ساخته بتنی سنگ خارا مشخصات فنی پانل های GRC Technical Note  of GFRC Panles بتن مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC) بتن مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC)کاربرد ویژه ای در تولید قطعات نما دارد. به گونه ای که امکان تولید قطعات با ابعاد بزرگ و ضخامت کم را فراهم می […]