آرشیو برچسب ها : ابعاد بلوک لیکا

  P 15   ابعاد بلوک: عرض ۱۵ * ارتفاع ۲۵ * طول ۶۰ سانتیمترمعادل تعداد ۶.۶ در یک متر مربع ابعاد فوم(پلی استایرن): عرض ۷ * ارتفاع ۵۲ * طول ۵۲ سانتیمتر با تراکم ۱۲ کیلوگرم بر متر مکعب وزن مخصوص ظاهری : طبق استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران،بلوکهای سیمانی سبک ، بر اساس وزن […]

  P10 ابعاد بلوک: عرض ۱۰ * ارتفاع ۲۵ * طول ۶۰ سانتیمترمعادل تعداد ۶.۶ در یک متر مربع ابعاد فوم(پلی استایرن): عرض ۶ * ارتفاع ۵۲ * طول ۵۲ سانتیمتر با تراکم ۱۲ کیلوگرم بر متر مکعب وزن مخصوص ظاهری : طبق استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران،بلوکهای سیمانی سبک ، بر اساس وزن مخصوص ظاهری […]

  ابعاد بلوک: عرض ۱۹ * ارتفاع ۲۰ * طول ۵۰ سانتیمترمعادل ۱۰ عدد در یک متر مربع وزن مخصوص ظاهری : طبق استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران،بلوکهای سیمانی سبک ، بر اساس وزن مخصوص ظاهری خشک در رده ی۲معادل ۴۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب قرار می گیرد. جذب آب : جذب آب بلوکهای سیمانی سبک که […]