این شرکت در ایران به ساخت بلوک عایق در زیر shell مخازن سرد پرداخته شد است. نکات برجسته این بتن نسبت به بتن معمولی دارا بودن ضریب هدایت حرارتی پائین – دانسیته کم – مقاوم در مقابل یخ زدگی -مقاوم در مقابل گرمایش متناوب میباشد. طرح اختلاط این بلوک خاص در انحصار کشور هند بوده و بدلیل تحریم و هزینه زیاد واردات، به اختراع این بلوک با کیفیتی ۳ برابر نمونه خارجی منتج گردید.

مشکل فنی در نمونه خارجی و راه حل آن: ۱-پائین نگه داشتن دما تا ۴۰- درجه سانتیگراد برای مایع نگهداشتن سیال داخل مخزن ۲-وزن زیاد سیال و مخزن و تحمل آن توسط فنداسیون زیرین ۳- شوک حرارتی در بازه ۴۰- و ۵۰+ به بلوک (پایه های) که توسط پرسنل این شرکت  مرتفع شد.

این شرکت مفتخر است از سال ۱۳۹۰ به تولید این قطعات خاص مبادرت ورزید است.