P 15

 

ابعاد بلوک:

عرض ۱۵ * ارتفاع ۲۵ * طول ۶۰ سانتیمترمعادل تعداد ۶.۶ در یک متر مربع

ابعاد فوم(پلی استایرن):

عرض ۷ * ارتفاع ۵۲ * طول ۵۲ سانتیمتر با تراکم ۱۲ کیلوگرم بر متر مکعب

وزن مخصوص ظاهری :

طبق استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران،بلوکهای سیمانی سبک ، بر اساس وزن مخصوص ظاهری خشک در رده ی۲معادل۴۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب قرار می گیرد.

جذب آب :

جذب آب بلوکهای سیمانی سبک که مطابق با روش استاندارد ASTM C 4206 معادل ۱۸۰ کیلو گرم بر متر مکعب در رده ی ۴ قرار دارد.

مقاومت فشاری :

مقاومت فشاری بلوک های سیمانی سبک غیر باربر که طبق استاندارد ASTM C 140آزمایش می شود در مورد این بلوک رده ۸ معادل ۱۰۰کیلو گرم بر سانتیمتر مربع کسب گردید.

جمع شدگی خطی :

میزان جمع شدگی خطی بلوک های سبک سیمانی که مطابق با روش آزمون استاندارد ASTM C 426 اندازه گیری میشود در مورد این بلوک عدد ۰.۰۴ بدست آمد.

مقاومت اکوستیک :

شاخص کاهش صدای وزن یافته به دسی بل بر اساس استانداد ملی ایران ۱-۸۸۳۴

RW(C;CG)=۱۰۵(-۱;-۲) dB

ضریب انتقال حرارت کل :

طبق استاندارد ASTM C 1363 ،  W/M۲.K۰.۲۸ می باشد.

مواد تشکیل دهنده ی بتن محیطی :

ازمیکس شدن سبکدانه های پرلیت و پلاستوفوم به ترتیب حجمی ۲/۱ و ۲/۱ با ابعاد ۰ تا ۵ میلیمترو مواد حبابزا – الیاف کششی جهت استحکام بیشتر در برابر ضربه و سیمان تیپ ۱ ۵۲۵ فیروزآباد که دارنده بالاترین استاندارد های جهانی در صنعت سیمان بعلاوه آب شرب و ژل میکروسیلیس می باشدکه به ضخامت ۴ سانتیمتر در اطراف پلی استایرن قرار دارد.