دانلود قیمت بلوک عایق آپارتمانی PDF

 
 
 
 
 
نوع کد محصول نوع محصول ابعاد (cm)

عرض*ارتفاع*طول

قیمت واحد (تومان) وزن واحد

(Kg)

حمل شیراز تک محو جفت محو
سبک D10 تیغه ای توخالی ته پر ۱۰ * ۲۰ * ۴۰ ۸۲۰ ۴/۸۰۰ ۹۵ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰
D15 تیغه ای توخالی ته پر ۱۵ * ۲۰ * ۵۰ ۱۱۲۰ ۷/۹۰۰ ۱۶۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰۰
D20 تیغه ای توخالی ته پر ۱۹ * ۲۰ * ۵۰ ۱۵۴۰ ۹/۵۰۰ ۲۲۰ ۱۰۰۰ ۱۳۵۰
D25 تیغه ای توخالی ته پر ۲۵ * ۲۵ * ۵۰ ۲۲۴۰ ۱۵/۵۰۰ ۳۲۰ ۵۵۰ ۸۵۰
فوق سبک L10 تیغه ای توخالی ته پر ۱۰ * ۲۰ * ۴۰ ۱۴۸۰ ۳/۲۰۰ ۹۵ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰
L15 تیغه ای توخالی ته پر ۱۵ * ۲۰ * ۵۰ ۲۱۹۰ ۴/۹۰۰ ۱۶۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰۰
L20 تیغه ای توخالی ته پر ۱۹ * ۲۰ * ۵۰ ۲۶۵۰ ۵/۸۵۰ ۲۲۰ ۱۰۰۰ ۱۳۵۰
فومدار با عایق مضاعف F10 تیغه ای فوم دار ۱۰ * ۲۰ * ۴۰ ۱۸۸۰ ۴/۸۰۰ ۹۵ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰
F15 تیغه ای فوم دار ۱۵ * ۲۰ * ۵۰ ۲۵۰۰ ۷/۹۰۰ ۱۶۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰۰
FK20 تیغه ای فوم دار ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ ۲۸۳۰ ۹/۰۰۰ ۲۲۰ ۱۲۰۰ ۱۶۵۰
F25 تیغه ای فوم دار ۲۵ * ۲۵ * ۵۰ ۳۹۸۰ ۱۵/۵۰۰ ۳۲۰ ۵۵۰ ۸۵۰
  R20 بلوک باغشهر ۲۰ * ۲۰ * ۴۰ ۵۹۰ ۱۳/۰۰۰ ۲۰۰ ۸۰۰ ۱۲۰۰
آدرس دفتر مرکزی : شیراز میدان ابوالکلام جنب هفت خوان  تلفکس شرکت: ۰۷۱۳۲۲۶۱۹۸۷

تلفن مستقیم مدیر عامل : ۰۳۳ ۰۲ ۰۱ ۰۹۱۷       تلفن مدیر فروش : ۰۳۴ ۰۲ ۰۱ ۰۹۱۷