معرفی سینک و صفحات کرین Solid surfaceاجرای پروژه توسط پرسنل متخصص


 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده

 • پروژه اجرا شده


کاسه روشویی برای فروش همکاران

این نوع محصولات در ابعاد دلخواه تولید شده و در رنگهای مختلف عرضه می گردد.

با توجه به دوره های آموزشی موجود توسط پرسنل این شرکت و آموزش تولید صفحات کرین در ایران می توانید با خرید مواد اولیه برای تولید صفحات رزینی از این شرکت و حضور در دوره آموزشی با کمترین هزینه اشتغال زایی مناسبی داشته باشید.

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

 • نمونه کاسه روشویی

دوره آموزشی تولید صفحات کرین


دوره آموزشی قالب گیری