گچ پلیمری مسلح شده با الیاف شیشه                                                                                                 Glass Fibre Reinforced Gypsum

معرفی محصولات تولید انبوه GRG


طراحی توسط نرم افزار  AutoCad تولیدات انبوه


معرفی محصولات سفارشی GRGروند تولید نمونه Demo پروژه های برتر محصولات GRG

طراحی توسط نرم افزار AutoCad


  • نمونه تولید شده Demo

  • نمونه طراحی AutoCad

  • نمونه 3D MAX توسط کارفرما

  • نمونه 3DMAX توسط کارفرما

اجرای پروژه توسط پرسنل متخصص


مشخصات فنی بتن GRG