بتن مسلح شده با الیاف شیشه                                                                                                 Glass Fibre Reinforced Concrete

معرفی محصولات GRC تولیدی


 • GRC بتن 80*80

  بتن GRC با ابعاد 80*80 و 40*40 

 • GRC بتن 60*60

  بتن مسلح شده با الیاف شیشه با ابعاد 60*60

 • GRC بتن 60*60

  بتن مسلح شده با الیاف شیشه با ابعاد 60*60

 • GRC بتن 40*40

  بتن مسلح شده با الیاف شیشه با ابعاد 40*40


 • GRC بتن 120*60

  بتن مسلح شده با الیاف شیشه با ابعاد 60*120

 • GRC بتن 120*60

  بتن مسلح شده با الیاف شیشه با ابعاد 60*120

روند پیشرفت محصولات GRC سفارشی

طراحی توسط نرم افزار  3D-MAX


طراحی توسط نرم افزار AutoCad


اجرای پروژه توسط پرسنل متخصص


مشخصات فنی بتن GRC