معرفی محصولات تولیدی

 photodune-6670322-typewriter-m-480x480

تماس مستقیم با شرکت

 

دفتر مرکزی و نمایشگاه دایمی:

شیراز - خیابان فلسطین (باغ شاه) - کوچه 6 - پلاک 7

مدیر عامل : 033 - 02 - 01 - 0917

رییس هیئت مدیره : 034 - 02 - 01 - 0917

 مدیر فروش   : 031 - 02 - 01 - 0917

 تلفکس :    32335301 - 071

تلفکس :  32305851 - 071

شماره سامانه پیام رسان : 300022233222

ایمیل :SANGKHARA.COM@GMAIL.COM